Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Hình ảnh Trường xưa

                                                        Trung học Hoàng Diệu 1963
Con đường trước cổng trường thập niên 80
Hoàng Mai - Cây thông giữa sân trường
Hoàng Mai - Quách Mỹ , trụ cột cờ 1995
Cây thông già cổi thay thế bằng cây nhỏCổng trường giờ tan học thập niên 80

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét