Hình ảnh

I .Hình ảnh Sóc Trăng qua các thời kỳ
                                                                                                                                     
 XEM TIẾP
II.  Hình ảnh Trường Trung học Hoàng Diệu các thời kỳ

                                                   XEM TIẾP ẢNH TRƯỜNG XƯA  

III.  Hình ảnh sinh hoạt  
Cựu học sinh Hoàng Diệu khóa 1968-1975
    
 1. Chùm ảnh đồ cổ
                                                                                                                               
                                                     Lớp 12B2 ( Tháng 04/1975 )
                                Hình Cô Phạm Thị Lê và Lớp Pháp Văn P1 niên khóa 68-75 ( from HongNhan )

                                                                                                                                 XEM TIẾP
     2. Chùm ảnh vui
     3. Ảnh họp mặt Xuân Canh Dần 2010
     4. Ảnh họp mặt Xuân Tân Mão 2011
     5. Ảnh họp mặt Xuân Nhâm Thìn 2012