Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

VIDEO CLIP

 TIẾT MỤC VĂN NGHỆ ĐẶC SẮC NHẤT
NGÀY HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ TY 2013
  • Bài hát: Ngày Xuân hội ngộ người xưa
  • Viết lời: Hồ Quốc Lực - Theo điệu dân ca Lý ngựa ô
  • Ca sĩ trình bày: Hoàng Me - Ngọc Sung CHS Hoàng Diệu 68-75

          

1 nhận xét: